Wie zijn wij

Uitvaartvereniging “Gedenkt te sterven” te Oosthem is opgericht in 1920 en heeft als doel het, samen met de uitvaartverzorger, regelen en verzorgen van de uitvaart of crematie van haar leden.

De dood is een onderwerp waar we niet makkelijk over praten. Toch is het verstandig er nu al over na te denken.

Onze Uitvaartvereniging heeft geen commercieel doel, maar is er om het belang van de leden te behartigen. Uw belangen en die van de nabestaanden.
En dat is een hele zorg minder.

Om in aanmerking te komen voor de volledige ledenkorting, dient u óf vanaf uw 18e jaar lid te zijn van onze vereniging óf u kunt zich (op latere leeftijd) inkopen door storting van een afhankelijk van uw leeftijd te bepalen bijdrage.

Ook kunt u altijd op latere leeftijd lid worden en akkoord gaan met een lagere uitkering.
U hoeft in dat geval geen extra bijdrage te storten, maar kunt wel gebruik maken van de voordelen van onze Uitvaartvereniging.

Heeft u als lid uw email-adres al aan ons doorgegeven?
U kunt zich hiervoor aanmelden via het menu:
Contact

begrafenis vereniging, begrafenisvereniging