Contributie

Momenteel bedraagt de contributie € 10,00 per persoon per jaar.

Heeft u kinderen en bent u allebei lid van onze vereniging, dan zijn de kinderen tot hun 18e jaar gratis lid. Daarna kunnen ze zelfstandig lid worden.

Van alleen de ledenkorting ad € 550,00 kunt u natuurlijk geen uitvaart betalen, maar het is mogelijk om zelf een uitvaartverzekering af te sluiten voor deze meerdere kosten.

  • De contributie wordt ingevolge art. 10 lid 6 van de verenigings-statuten ieder jaar door de ledenvergadering vastgesteld.
  • Als het lidmaatschap wordt opgezegd dan vervalt het recht op een vergoeding. Ook is er geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van ingelegde contributie.
  • Als er 3 jaar achtereen de contributie niet wordt betaald, dan wordt het lidmaatschap beëindigd.